تحقیق، تولید، نوآوری و كیفیت محصول اهدافی هستند كه شركت آرین خوشه پارس با سال‌ها فعالیت در بخش كشاورزی و با تلاش گسترده خود در راستای كشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست دنبال می‌كند. این شركت در سال 1386 توسط مهندس ابراهیم نجفی محقق و عضو هیئت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با 30 سال تجربه اجرایی، مدیریتی و آموزشی تاسیس شد. هم‌اکنون این شرکت توانسته است با انجام پروژه‌های موفق در بخش کشاورزی (تامین و تولید مهمترین نهاده کشاورزی یعنی بذر) و آبیاری تحت فشار رضایت کشاورزان‌، تولید‌کنندگان و کارفرمایان را جلب نماید. این شرکت در سال 1395 به جهت تولید و اصلاح ارقام جدید و پر محصول ذرت دانه ای و علوفه ای در لیست شرکت ها دانش بنیان کشاورزی قرار گرفت و در سال 1396 توانست با معرفی 2 رقم جدید ذرت با نام های رقم: BK65 و BK74 اولین شرکت پیشروو  و خصوصی در کشور به جهت تولید و اصلاح ارقام ذرت قرار گیرد


از افتخارات و دست آوردهای شرکت دانش بنیان آرین خوشه پارس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ثبت سه رقم ذرت BK65، BJ70 و رقم BK74 در سال 1396 توسط شرکت دانش‌بنیان آرین خوشه پارس در فهرست ملی ارقام گیاهان زراعی در موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال؛

-  تقدیر  از مهندس ابراهیم نجفی (موسس شرکت و رئیس هیئت مدیره) به عنوان محقق و به‌نژادگر برتر توسط مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی؛ (مردادماه 1396 –موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

-  شرکت دانش‌بنیان کشاورزی در زمینه اصلاح و تولید بذر ارقام مختلف ذرت توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1395؛

-  شرکت فنی و مهندسی کشاورزی برتر در استان البرز در سال 1389 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان البرز؛

-  همکاری شرکت به مدت یک دهه با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در خصوص نظارت و کنترل و گواهی بذر ارقام مختلف ذرت در سطح کشور؛

 

مزارع تحقیقاتی و تولیدی شرکت در کشور: 

-   مزرعه به‌نژادی در کشت و صنعت برکت جوین –  شهرستان سبزواراستان خراسان رضوی
-   مزرعه تولیدی ذرت شیرین به وسعت 75 هکتار –شهرستان سبزواراستان خراسان رضوی
-   مزرعه تحقیقاتی مقایسه ارقام به وسعت 5/1 هکتار –پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
-   مزرعه به‌نژادی و تکثیر لاین ارقام ثبت شده شرکت به وسعت 5/0 هکتار –مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج
-   مزرعه تحقیقاتی مقایسه ارقام مختلف سبزی و صیفی در گلخانه و کشت روباز به وسعت 1 هکتار –مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج

 

                         (دومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی کشور - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج - تابستان 1396)